Ο μαγνητικός τομογράφος PHILIPS INTERA 1,5 Tesla είναι ένας πανίσχυρος τομογράφος, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με όλα τα ειδικά πηνία και απεικονιστικά αποτελέσματα για όλες τις κλασσικές εξετάσεις (εγκέφαλος, σπονδυλική στήλη, τράχηλος, σώμα, μυοσκελετικό σύστημα και αρθρώσεις).

Επιπλέον, η τεχνολογία του επιτρέπει την εκτέλεση αγγειογραφιών για όλα τα αγγεία του σώματος, χωρίς έγχυση σκιαστικού.