Ο αξονικός τομογράφος MX16 της PHILIPS είναι ένας υπερσύγχρονος τομογράφος.

Το ασύγκριτο πλεονέκτημά του είναι ότι πραγματοποιεί τις εξετάσεις σε χρόνο 30 δευτερολέπτων, χρόνος που είναι 10-20 φορές μικρότερος από τον χρόνο που χρειαζόταν οι παλαιότερης τεχνολογίας αξονικοί τομογράφοι.

Η τεχνολογία αυτή παρέχει άριστη απεικόνιση με τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, καθιστά το μηχάνημα αυτό ιδιαίτερα χαρισματικό. Εξαιτίας της ιδιαίτερα μεγάλης του ταχύτητας, μπορεί να πραγματοποιήσει και άριστες αγγειογραφίες (ανευρισμάτων, όγκων κ.λπ.).  Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης Dental Scan (αξονική οδόντων) όπως επίσης Αγγειογραφίες:

Καρωτίδων
Εγκεφάλου
Νεφρών
Κάτω άκρων
Φλεβογραφία
Θωρακικής αορτής
Κοιλιακής αορτής και λαγονίων