Μηχανήματα υψηλής πιστότητας (ψηφιακά), εφοδιασμένα με ειδικά προγράμματα για τον έλεγχο της στοματικής κοιλότητας και του σπλαχνικού κρανίου.