Από το 1996 η εταιρεία ΠΛΑΤΩΝ αναπτύσσεται συνεχώς σε υπηρεσίες, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ιδανικό περιβάλλον εργασίας, πρόσθετη γνώση & εξέλιξη.

H προσωπικότητα, η εργατικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, το ομαδικό πνεύμα και η αφοσίωση είναι κάποια από τα βασικά προτερήματα που αναζητάμε στους υποψήφιους εργαζομένου.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Στα εργαστήρια της ΠΛΑΤΩΝ υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις εργασίας:

Ραδιολογία – Ακτινολογία ΑΤΕΙ
Αρμοδιότητες:
Χειρισμός απεικονιστικών / ακτινολογικών μηχανημάτων
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα:
Πτυχίο αντίστοιχης τριτοβάθμιας σχολής (ΑΤΕΙ)
Γνώσεις χειρισμού αξονικού & μαγνητικού τομογράφου
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω
Προσφέρονται:
Σταθερός μισθός
Ασφάλιση
Συνεχής εκπαίδευση


Αποστολή βιογραφικών στο emai: hr@platonae.gr