Από το 1996 η εταιρεία ΠΛΑΤΩΝ αναπτύσσεται συνεχώς σε υπηρεσίες, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ιδανικό περιβάλλον εργασίας, πρόσθετη γνώση & εξέλιξη.

H προσωπικότητα, η εργατικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, το ομαδικό πνεύμα και η αφοσίωση είναι κάποια από τα βασικά προτερήματα που αναζητάμε στους υποψήφιους εργαζομένου.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Στα εργαστήρια της ΠΛΑΤΩΝ υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις εργασίας:

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος (5/9/2017)
Απαραίτητα προσόντα:
Ελάχιστη προϋπηρεσία δύο ετών
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
Εμπειρία σε χρήση Laser και στον τομέα της Αισθητικής Δερματολογίας θα αξιολογηθεί θετικά.
Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
Άριστες εγκαταστάσεις
Σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Ραδιολογία – Ακτινολογία ΑΤΕΙ
Αρμοδιότητες:
Χειρισμός απεικονιστικών / ακτινολογικών μηχανημάτων
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει απαραίτητα:
Πτυχίο αντίστοιχης τριτοβάθμιας σχολής (ΑΤΕΙ)
Γνώσεις χειρισμού αξονικού & μαγνητικού τομογράφου
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω
Προσφέρονται:
Σταθερός μισθός
Ασφάλιση
Συνεχής εκπαίδευση


Αποστολή βιογραφικών στο emai: hr@platonae.gr