ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

 

Η συσκευή συμβάλει στη διάγνωση του Συνδρόμου Απνοιών, βάσει του συνδυασμού αναπνευστικών σημάτων και οξυμέτρησης βασιζόμενη στην τεχνολογία «Pulse Wave Analysis» (PWA).

 

Καταγράφει & διακρίνει μεταξύ των Κεντρικών και Αποφρακτικών Απνοιών-Υποπνοιών, καθώς και άλλων δεδομένων κατά τη διάρκεια του ύπνου του εξεταζόμενου.

 

Η συσκευή  φοριέται σαν ρολόι στο χέρι και είναι μια εύκολη και γρήγορη προκαταρτική διαγνωστική εξέταση και καταγραφή των διαταραχών στον ύπνο.

 

Συμπερασματικά | Γενικά
Εύκολη & γρήγορη χρήση.
Δεν απαιτείται διανυκτέρευση του εξεταζόμενου στη μονάδα μας.
Διάκριση μεταξύ Κεντρικών και Αποφρακτικών Απνοιών-Υποπνοιών.
Άμεσα αποτελέσματα (καταγραφή δεδομένων για 8ώρες)
Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από ιατρικό πόρισμα.
Έχει πιστοποιητικό CE.
Προϊόν Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

 

Σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των ενδείξεων μπορεί να κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω επίσκεψη του εξεταζομένου σε «εργαστήριο ύπνου».

Η εξέταση πραγματοποιείται με ραντεβού.