Η ΠΛΑΤΩΝ ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνανθρώπου μας (τμήματα-εξετάσεις).

Το πολιτισμένο περιβάλλον μειώνει το άγχος της ιατρικής εξέτασης, ενώ η φροντίδα του προσωπικού δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. 

Τα τμήματα είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία λειτουργούν υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

  • Αναφορικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τα εργαστήρια συμμετέχουν σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους.
  • Τηρούνται διαδικασίες ποιότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  • Εφαρμόζεται προγραμματισμένος έλεγχο & συντήρηση των μηχανημάτων.
  • Εφαρμόζεται πρόγραμμα διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, μέσω πιστοποιημένης εταιρίας.

LOGO_ILIACMRA_ESYD(Γενική Αίματος, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, Κλινική Χημεία, Ανοσοχημικές εξετάσεις:
Αναλυτικά τα πεδία μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα esyd.gr / αρ. πιστ.: 930)

Γιατί ΠΛΑΤΩΝ?

Για τη δωρεάν εφαρμογή της ΠΛΑΤΩΝ επιλέξτε:

Download AppDownload App