Η εταιρεία ΠΛΑΤΩΝ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Για αυτό το λόγο:

A) Συμμετέχει στις παρακάτω κατηγορίες εξωτερικού, ανεξάρτητου και διαπιστευμένου διεργαστηριακού ελέγχου:

 • Αιματολογικές,
 • Κλασική κλινική χημεία,
 • Δείκτες νεοπλασίας,
 • Ορμόνες αναπαραγωγής & ειδικών πρωτεϊνών,
 • Ορμόνες θυρεοειδούς,
 • HbA1c,
 • Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μικροβιολογικών αναλύσεων (Ιατρική σχολή, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών).

B) Εφαρμόζει τριάντα δύο (32) ελεγχόμενες διεργασίες ποιότητας (18/07/2014), όπως για παράδειγμα:

 • Έλεγχο αρχείων & εγγράφων,
 • Έλεγχο μη συμμορφώσεων,
 • Διορθωτικές ενέργειες,
 • Προληπτικές ενέργειες,
 • Συνεχής βελτίωση του εργαστηρίου,
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις,
 • Ανασκόπηση από τη διοίκηση,
 • Εκπαίδευση του προσωπικού,
 • Υποδομές, περιβαλλοντικές συνθήκες, διαχείριση ιατρικών αποβλήτων,
 • Προ-αναλυτικές  διαδικασίες,
 • Αναλυτικές διαδικασίες,
 • Μετά-αναλυτικές διαδικασίες,
 • Έλεγχος συνθηκών των εργαστηρίων,
 • Συντήρηση του εξοπλισμού κλπ.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω προσήλωσης στην ποιότητα και την αξιοπιστία, τα εργαστήρια είναι πιστοποιημένα με ISO 9001: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Θ. Σοφούλη 14, Θεσσαλονίκη) –  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Κ. Καραμανλή 64, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη) –  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Λ. Τζων Κέννεντυ 37, Πυλαία, Θεσσαλονίκη). Επίσης, το εργαστήριο της είναι διαπιστευμένο με ISO 15189 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)*. ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολύ σημαντικό & μοναδικό στοιχείο στην όλη διαδικασία αποτέλεσε η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προτύπου από το τμήμα Ανάπτυξης & Ποιότητας της ΠΛΑΤΩΝ και όχι από προμηθευτή / εξωτερικό σύμβουλο.

Συνεπώς το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας είναι 100% προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαστηρίων.

* Γενική Αίματος, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, Κλινική Χημεία, Ανοσοχημικές εξετάσεις: Αναλυτικά τα πεδία μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα esyd.gr / αρ. πιστ.: 930.

Πολιτική Ποιότητας | Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει!