• Αυτόματη ρύθμιση του λογισμικού στην περιοχή ενδιαφέροντος
  • Αποθήκευση πολλών εικόνων από μια απλή πανοραμική έκθεση
  • Διαδραστική λειτουργία όπου επιτρέπει το χρήστη να μετακινεί την εστίαση στο σημείο ενδιαφέροντος
  • Στοματική και γλωσσική ανίχνευση (π.χ. σε σημαντικές βλάβες)
  • Το σχήμα της γνάθου προσαρμόζεται μετά την έκθεση με αποτέλεσμα η προεπιλογή του ακριβούς σχήματος της γνάθου να μην είναι πλέον απαραίτητη
  • Εξάλειψη λαθών που υπόκεινται σε ανθρώπινα σφάλματα (λάθος επιλογή προγράμματος)
  • Δεν υφίσταται ανάγκη επανάληψης της εξέτασης λόγω κακής λήψης, τοποθέτησης του εξεταζόμενου κλπ
  • Δεν απαιτούνται διορθώσεις επί ανατομικών δυσπλασιών

 Σημείωση: τα ανωτέρω δεδομένα αντλήθηκαν από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού της ΠΛΑΤΩΝ Πυλαίας & ΠΛΑΤΩΝ Καλαμαριάς.