Εξοπλισμός

Εξοπλισμός διαγνωστικών εργαστηρίων

Εξοπλισμός icon

Ενδεικτική λίστα εξοπλισμού.

Αξονικός Τομογράφος

Αξονικός Τομογράφος
Ο αξονικός τομογράφος MX16 της PHILIPS είναι ένας υπερσύγχρονος τομογράφος.

Το ασύγκριτο πλεονέκτημά του είναι ότι πραγματοποιεί τις εξετάσεις σε χρόνο 30 δευτερολέπτων, χρόνος που είναι 10-20 φορές μικρότερος από τον χρόνο που χρειαζόταν οι παλαιότερης τεχνολογίας αξονικοί τομογράφοι.

Η τεχνολογία αυτή παρέχει άριστη απεικόνιση με τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, καθιστά το μηχάνημα αυτό ιδιαίτερα χαρισματικό. Εξαιτίας της ιδιαίτερα μεγάλης του ταχύτητας, μπορεί να πραγματοποιήσει και άριστες αγγειογραφίες (ανευρισμάτων, όγκων κ.λπ.). Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης Dental Scan (αξονική οδόντων) όπως επίσης Αγγειογραφίες:
 • Καρωτίδων
 • Εγκεφάλου
 • Νεφρικών αγγειών
 • Κάτω άκρων
 • Ήπατος
 • Κάτω κοίλης φλέβας
 • Θωρακικής, Κοιλιακής αορτής και λαγονίων

Ακτινολογικός Εξοπλισμός

Ακτινολογικός Εξοπλισμός
Το τμήμα ακτινολογίας είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία δίνουν ιδανική απεικόνιση των οργάνων. Καλύπτεται όλο το φάσμα των ακτινογραφιών για όλο το ανθρώπινο σώμα.

Υπάρχει η δυνατότητα της χορήγησης σκιαγραφικού φαρμάκου το οποίο δίνει εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια και δίνει την ευκαιρία να απεικονιστούν τα πιθανά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τομοσύνθεση

Τομοσύνθεση
Η τομοσύνθεση είναι η νεότερη εξέλιξη της μαστογραφίας.
Δίνει εικόνες υψηλότερης ευκρίνειας με δυνατότητα εντοπισμού μικρότερων όγκων και διευκρινήσεις σχετικά με ύποπτα ευρήματα.
Υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) εικόνας και λήψης 25 ανεξάρτητων δισδιάστατων (2D) εικόνων.
Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει μια πλήρης εικόνα του μαστού και πιθανών βλαβών που μπορεί να υπάρχουν.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Η οστεοπόρωση είναι ένα νόσημα των οστών που χαρακτηρίζεται από προοδευτική μείωση της πυκνότητας του οστού με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος των καταγμάτων. Συγκεκριμένα το φυσιολογικό οστό αποτελείται από ένα πλέγμα κολλαγόνου και αλάτων ασβεστίου. Στην οστεοπόρωση υπάρχει απώλεια αυτών των δύο στοιχείων, με αποτέλεσμα το οστό να γίνεται ασθενέστερο.

Το μηχάνημα που λειτουργεί στην Πλάτων της Πυλαίας είναι τελευταίας γενιάς τεχνολογίας που έχει την δυνατότητα να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που έχουν σχέση με την οστική πυκνότητα, την οστική ηλικία, την λιπομέτρηση και την ολοσωματική μέτρηση. Παρέχει ταχεία μέτρηση υψηλή ακρίβεια και εξαιρετική ικανότητα, εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας (έως και 10 φορές μικρότερη σε σχέση με άλλα συστήματα). Επίσης το βασικό πλεονέκτημα του μηχανήματος σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, είναι η δυνατότητα εξέτασης μέσα σε 10 λεπτά και με πολύ καλή ανάλυση.

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα του μηχανήματος :

Σύγχρονη πρωτοποριακή τεχνολογία FAN Beam . Έχει την δυνατότητα σάρωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος κατά μήκος, επιτυγχάνοντας αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στην εξέταση με τη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Δυνατότητα εξέτασης και σε μεγαλόσωμους ανθρώπους, ιδανικό για τους παχύσαρκους. Laser για τη σωστή επικέντρωση της υπο εξέταση ανατομικής περιοχής. Καθαρές εικόνες χωρίς καμία αλλοίωση στη διαδικασία μεγέθυνσης.

Καρδιολογικός Εξοπλισμός

Υπερήχους
Τεστ κοπώσεως
Holters ρυθμού
Holters Πιέσεως
Stress Echo

Νευρολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρομυογράφος
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος

Βιοπαθολογικός Εξοπλισμός

Τα εργαστήρια διαθέτουν εξοπλισμό των μεγαλύτερων διεθνών οίκων.

Μαγνητικός Τομογράφος

Μαγνητικός Τομογράφος
Ο μαγνητικός τομογράφος PHILIPS INTERA ACHIEVA 1,5 Tesla είναι ένας ίσχυρος τομογράφος, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με όλα τα ειδικά πηνία και απεικονιστικά αποτελέσματα για όλες τις κλασσικές εξετάσεις (Εγκεφάλου, Υποφύσεως, Σπλαχνικού Κρανίου, Τραχήλου, Θώρακος, Άνω και Κάτω κοιλίας , Σπονδυλικής Στήλης, Αρθρώσεων, Οστών και Μαλακών μορίων).

Επιπλέον, η τεχνολογία του επιτρέπει την εκτέλεση αγγειογραφιών για όλα τα αγγεία του σώματος, χωρίς έγχυση σκιαστικού.

Υπάρχει η δυνατότητα όλων των ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων:

 • Μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου και σώματος
 • Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
 • Μαγνητική Ουρογραφία
 • Μαγνητική Τομογραφία για τη μέτρηση εναπόθεσης Fe
 • Μαγνητική Τομογραφία για τη μέτρηση κλάσματος λίπους και του βαθμού στεάτωσης του ήπατος
 • Μαγνητική Ουρογραφία

Ψηφιακούς Μαστογράφους

Ψηφιακούς Μαστογράφους
Η μαστογραφία είναι η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ για να απεικονιστούν και να αξιολογηθούν οι δομές του μαστού και οι αλλαγές του.Στο διαγνωστικό κέντρο ΠΛΑΤΩΝ της Πυλαίας υπάρχει Mαστογράφος με πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας (prime) και δυνατότητα εντοπισμένων και μεγεθυντικών λήψεων αλλά και τεχνικών τομοσύνθεσης.
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μια απλή ακτινολογική εξέταση, η οποία εντοπίζει προβλήματα στο μαστό, που αφορούν είτε σε διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού, είτε σε ανάπτυξη ενός όγκου, είτε σε παρουσία ύποπτων μικροτιτανώσεων.
Ο υπέρηχος του μαστού έχει άμεση συνάφεια με την μαστογραφία και χρήσιμο θα είναι να υπάρχει πρόσφατη εξέταση του ασθενή πριν την εκτίμηση του υπερηχογραφήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται με U/S.
Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την εξέταση ελαστογραφίας μαστού που είναι νέα τεχνική με υπέρηχους, στην οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και
μπορεί να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες.
Τέλος πολύ βασικό είναι να τονιστεί πως ο συνδυασμός Ψηφιακής Μαστογραφίας (DB),Τομοσύνθεσης( DBT) – US και Ελαστογραφίας (μαστού) καλύπτει πλήρως τον έλεγχο του μαστού. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται Μαγνητική Τομογραφία
μαστού.

Ορθοπαντογράφοι

Ορθοπαντογράφοι
Ο οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος νέας γενιάς δίνει το πλεονέκτημα της διενέργειας εξετάσεων που διαρκούν λίγα μόλις δευτερόλεπτα, με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

 • Πανοραμικές Ακτινογραφίες (με συντελεστή απεικόνισης 1:1) με μεγέθυνση 1,25. Διαθέτουμε πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας ειδικά για παιδιά. Είναι ειδικά για περιορισμό των artifacts. Η σημασία του συντελεστή είναι ότι μπορεί να υπολογίσει καλύτερα το βάθος της ρίζας, το μέγεθος μιας κύστης κλπ
 • Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες
 • Ακτινογραφία Κροταφογναθικων Αρθρώσεων
 • Ακτινογραφία BITEWING (μετα πτερυγίου)
 • Προσθιών και οπίσθιων οδοντών

Υπερήχους

Οι υπερηχοτομογράφοι της ΠΛΑΤΩΝ είναι εφοδιασμένοι με μια πλήρη σειρά υπερηχοτομογραφικών κεφαλών & λειτουργικών προγραμμάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις όπως είναι:

-Υπέρηχοι σώματος:
Άνω- Κάτω κοιλίας, Παγκρέατος, Σπλήνας, Νεφρών, Ουροδόχου Κύστης, Ήπατος, Θυρεοειδή, Μαστού, Μαλακών μορίων

-Ενδοκολπικός Υπέρηχος:
Μήτρας-ωοθηκών

-Ελαστογραφία:
Η Ελαστογραφία είναι μία απλή, γρήγορη και καθόλου επώδυνη μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών και γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης με υπερήχους, ενός ψηλαφητού ή μαστογραφικού ευρήματος που θέλει διερεύνηση. Θεωρείται σημαντική συμπληρωματική εξέταση σχετικά με την πρόληψη του Μαστού.

-Μηχανήματα (ενδεικτικά):
 • PHILIPS AFFINITI 70
 • PHILIPS AFFINITI 50
 • PHILIPS IU22 (5)
 • PHILIPS HD11 ΧΕ
 • PHILIPS IE33 (2)

Με μια εφαρμογή Diffusion η μαγνητική τρακτογραφία (δεματιογραφία) έχει σκοπό την τρισδιάστατη απεικόνιση της οδού της λευκής ουσίας. Είναι

...

Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δια μέσω του υδραγωγού του Sylvius.

Ένας φυσιολογικός εγκέφαλος

...

bottom logo

Η ΠΛΑΤΩΝ ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνανθρώπου μας.
Το πολιτισμένο περιβάλλον μειώνει το άγχος της ιατρικής εξέτασης, ενώ η φροντίδα του προσωπικού δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας.

Η ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στα Social...

 • Αιματολογικές
 • Αξονική Εγκεφάλου
 • Αξονική Άνω Κάτω Κοιλίας
 • Full Leg & Full Spine
 • Μαγνητική Γονάτου
 • Μαγνητική Αυχένος
 • Μαγνητική Μαστών
 • Ελαστογραφία Μαστού
 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • Τομοσύνθεση Μαστού
 • Ψηφιακή Πανοραμική
 • Ψηφιακή Κεφαλομετρική
 • Υπέρηχος Καρδιάς
 • Τεστ Κοπώσεως
 • Stress Echo
 • Οστική Πυκνότητα 
 • Ηλεκτρομυογράφημα
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • Δερματοσκόπηση Σπίλων
 • Απεικόνιση Σπίλων

ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 14
54646, Θεσσαλονίκη

ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
Κων/νου Καραμανλή 64
55132, Καλαμαριά

ΠΛΑΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
55535, Πυλαία

 • Find Us PopUp