ψηφιακός μαστογράφος

Μαστογράφος - Τομοσύνθεση

ψηφιακός μαστογράφος icon
Η μαστογραφία είναι η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ για να απεικονιστούν και να αξιολογηθούν οι δομές του μαστού και οι αλλαγές του.Στο διαγνωστικό κέντρο ΠΛΑΤΩΝ της Πυλαίας υπάρχει Mαστογράφος με πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας (prime) και δυνατότητα εντοπισμένων και μεγεθυντικών λήψεων αλλά και τεχνικών τομοσύνθεσης. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τομοσύνθεση αποτελεί πρωτοποριακή τεχνολογία για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Προληπτικός Έλεγχος

Μία φορά το χρόνο, κάθε γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο (όπως ορίζονται από τα ιατρικά πρωτόκολλα). Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το τεστ Παπανικολάου/ΠΑΠ, το κολπικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα και τον έλεγχο του μαστού (υπερηχογράφημα, μαστογραφία κλπ.). Σε ένδειξη μπορεί να ληφθεί Τεστ ΠΑΠ από το ενδομήτριο. (εσωτερικό της μήτρας)

Εξετάσεις που διενεργούνται :

Ψηφιακή μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μια απλή ακτινολογική εξέταση, η οποία εντοπίζει προβλήματα στο μαστό, που αφορούν είτε σε διαταραχή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού, είτε σε ανάπτυξη ενός όγκου,
είτε σε παρουσία ύποπτων μικροτιτανώσεων.

Τομοσύνθεση

Η τομοσύνθεση είναι η νεότερη εξέλιξη της μαστογραφίας.
Δίνει εικόνες υψηλότερης ευκρίνειας με δυνατότητα εντοπισμού μικρότερων όγκων και διευκρινήσεις σχετικά με ύποπτα ευρήματα.
Υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) εικόνας και λήψης 25 ανεξάρτητων δισδιάστατων (2D) εικόνων.
Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει μια πλήρης εικόνα του μαστού και πιθανών βλαβών που μπορεί να υπάρχουν.
Ο υπέρηχος του μαστού έχει άμεση συνάφεια με την μαστογραφία και χρήσιμο θα είναι να υπάρχει πρόσφατη εξέταση του ασθενή πριν την εκτίμηση του υπερηχογραφήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να συνδυάζεται με U/S.
Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την εξέταση ελαστογραφίας μαστού που είναι νέα τεχνική με υπέρηχους, στην οποία μπορούμε να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και μπορεί να μας αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες.
Τέλος πολύ βασικό είναι να τονιστεί πως ο συνδυασμός Ψηφιακής Μαστογραφίας (DB),Τομοσύνθεσης (DBT) – US και Ελαστογραφίας (μαστού) καλύπτει πλήρως τον έλεγχο του μαστού. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται Μαγνητική Τομογραφία μαστού

Με μια εφαρμογή Diffusion η μαγνητική τρακτογραφία (δεματιογραφία) έχει σκοπό την τρισδιάστατη απεικόνιση της οδού της λευκής ουσίας. Είναι

...

Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δια μέσω του υδραγωγού του Sylvius.

Ένας φυσιολογικός εγκέφαλος

...

bottom logo

Η ΠΛΑΤΩΝ ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνανθρώπου μας.
Το πολιτισμένο περιβάλλον μειώνει το άγχος της ιατρικής εξέτασης, ενώ η φροντίδα του προσωπικού δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας.

Η ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στα Social...

 • Αιματολογικές
 • Αξονική Εγκεφάλου
 • Αξονική Άνω Κάτω Κοιλίας
 • Full Leg & Full Spine
 • Μαγνητική Γονάτου
 • Μαγνητική Αυχένος
 • Μαγνητική Μαστών
 • Ελαστογραφία Μαστού
 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • Τομοσύνθεση Μαστού
 • Ψηφιακή Πανοραμική
 • Ψηφιακή Κεφαλομετρική
 • Υπέρηχος Καρδιάς
 • Τεστ Κοπώσεως
 • Stress Echo
 • Οστική Πυκνότητα 
 • Ηλεκτρομυογράφημα
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • Δερματοσκόπηση Σπίλων
 • Απεικόνιση Σπίλων

ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 14
54646, Θεσσαλονίκη

ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
Κων/νου Καραμανλή 64
55132, Καλαμαριά

ΠΛΑΤΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37
55535, Πυλαία

 • Find Us PopUp